Paperback ✓ Atjunk MOBI ↠

Keturiolikmetei Grytai sunku prisitaikyti steriliai i valytame pasaulyje, kuriame nelik poj i nei jausm Visi daiktai, spalvos, kvapai perkelti sistem , kurioje intensyviai bendrauja mon s Ta iau Gryta niekaip ne stengia b ti kaip visi Jai nesiseka paisyti draudimo b gioti stadione ir susitikin ti su gyvais mon mis Ji slapta klausosi pasakojim apie tai, kaip kadaise mon s ta kydavosi balose, liesdavo vienas kit , bu iuodavosi, simyl davo Kart apytu iame stadione ji sutinka pana save Beveik tuo pat metu pasiekia inia, kad sistema sugalvojo, kaip dar geriau kontroliuoti mones Grytai ir naujajam jos bi iuliui Mantui teks apsispr sti, likti sistemoje ar sprukti i jos Tik ar tai manoma Ir kokia tokio pasirinkimo kaina Atjunk knyga apie tai, kuo galime virsti netolimoje ateityje [Ebook] ➨ I Blame The Scapegoats Author John O& – Lavons.co.uk kuriame nelik poj i nei jausm Visi daiktai [Reading] ➾ Beneath the Earth By John Boyne – Lavons.co.uk spalvos [Download] ➵ Gagged Author Richard Asplin – Lavons.co.uk kvapai perkelti sistem [Reading] ➶ Aristocrats Author Stella Tillyard – Lavons.co.uk kurioje intensyviai bendrauja mon s Ta iau Gryta niekaip ne stengia b ti kaip visi Jai nesiseka paisyti draudimo b gioti stadione ir susitikin ti su gyvais mon mis Ji slapta klausosi pasakojim apie tai ❴Download❵ ✤ A Dark and Twisted Tide (Lacey Flint, Author Sharon J. Bolton – Lavons.co.uk kaip kadaise mon s ta kydavosi balose [PDF] ✅ Wild Horses (Saddle Club, By Bonnie Bryant – Lavons.co.uk liesdavo vienas kit [Download] ➶ At Sixes And Sevens Author Rosie Harris – Lavons.co.uk bu iuodavosi [PDF / Epub] ✅ Save Rafe! (Middle School Author James Patterson – Lavons.co.uk simyl davo Kart apytu iame stadione ji sutinka pana save Beveik tuo pat metu pasiekia inia [PDF / Epub] ☉ The Hand That First Held Mine By Maggie O& – Lavons.co.uk kad sistema sugalvojo [PDF / Epub] ✅ Ghost Light By Joseph O& – Lavons.co.uk kaip dar geriau kontroliuoti mones Grytai ir naujajam jos bi iuliui Mantui teks apsispr sti ❴Read❵ ➳ LDN Graffiti Author Joe Epstein – Lavons.co.uk likti sistemoje ar sprukti i jos Tik ar tai manoma Ir kokia tokio pasirinkimo kaina Atjunk knyga apie tai [PDF / Epub] ★ Sworn to Silence ✪ Brendan Boland – Lavons.co.uk kuo galime virsti netolimoje ateityje Atjunk


About the Author: Rebeka Una

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Atjunk book, this is one of the most wanted Rebeka Una author readers around the world.10 thoughts on “Atjunk

 1. says:

  Gerai para yta distopija, skatinanti ma iau bendrauti virtualiai ir vertinti tikr gyv bendravim , tikrus poj ius ir emocijas.Perskai iau per dien , tekstas traukia.


 2. says:

  Lengvas stilius, greitai skaitosi, ta iauKur dingo tie laikai, kai autoriai prie ka k ra ydami perskaitydavo i tisas bibliotekas r Melvil su Mobiu Diku iais, virtualiais laikais tikrai nesunku bent jau kokioje Wikipedijoje rim iau pasiskaityti apie visokius IT dalyk lius, jei knygos, straipsniai ir Youtube klipai reikalauja per daug laiko Nes viskas bar ka ir vos bestovi I metus visokius bionus tekstas visi kai


 3. says:

  Niekada nesuprasi kada gali pasikeisti tavo gyvenimo aplinka, mon s,jausmai arba tiesiog nepajusi kaip visas tavo gyvenimas gali apsiversti auk tyn kojomis kaip ir pagrindin veik j Gryta gyvena netolimoje ateityje, kai aplink jos pasaulis visi kai tap s virtuali gyvenim.Praradusi tikr j vaikyst ir moni kas moni vertybes.Tad mano manymu i knyga be abejo vertinama penkiomis vaig dut mis.Knyga bent jau man ne sud ting


 4. says:

  Taigi, i knyga man labai patiko Pagrindin knygos mintis apie iuolaikinius mones,kurie yra per daug prisiri prie nauj j technologij ,nebeskiria laiko bendravimui ios knygos protagonistas yra mergait vardu Gryt ,kuri nepritampa prie iuolaikin s visuomen s,ji ir jos draugas Mantas yra vieninteliai ,kurie turi jausmus,nuotaik kaitas,m gstantys gamt , o ne tik ni k nauj sias technologijas ioje knygoje pasakojama apie tris


 5. says:

  Knyga Atjunk buvo labai domi ir skait si labai lengvai Manau, kad i knyg gal tu skaityti ma esnio am iaus vaikai, kaip penktokai ir e tokai, nes knyga buvo labai ai kiai suprantama Pagrindin knygos veik ja yra keturiolikmet Gryta, kuriai sunku prisitaikyti prie naujojo pasaulio, kuriame viskas varu, bei nelike joki poj i ir jausm Gryta yra visai kitokia, negu jos draug Ala Ala yra labai i mani ir gali daryti labai labai


 6. says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Vos prad j s skaityti, supratau, kad knyga b tent man Esu tikras fantastini knyg fanas ir manau, kad i knyga buvo viena geriausi d l tikrai gerai apra yto ateities vaizdo Gryta paaugl , nepritampanti prie kit paaugli Ji nepritampa, nes turi yd i praeities Viskas, k mon s daro taip, kaip senov je mon s dar , vadinami defektuotais Grytai patikdavo


 7. says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here is k rinys man labai patiko Knyga yra gan sud tinga skaityti, ta iau domi, k rinys i siskiria i kit , yra ne prasto stiliaus, turi dom siu et ir nepaprast charakteri veik jus Pats domiausias veikejas man buvo Gryta Jai niekad nei jo pritapt prie jos supan io sterilaus pasaulio,ji inojo kad ji niekad nebus dalis visuomen s, kurioj mir jausmai ir emo


 8. says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Man patiko ita knyga Tikrai rekuomenduoju j perskaityti i knyga yra apie keturiolikmete mergait Gryt kuriai nepatiko iuolaikinis gyvenimas su technologijom Ji visur nor jo bendrauti gyvai Ji paskui po kiek laiko susirado draug kuriam irgi ner pi toks gyvenimas Jiems labai patiko bendrauti gyvai ir i eit gamt Jie gyvena iuolaikiniam pasaul , bet jie vi


 9. says:

  Nesumeluosiu pasak s, kad is lietuvi autor s bestseleris paaugliams tikras atradimas Tai tarsi i laik paaugli kas Orwelis, tik ne tiek politi kas, kiek parodantis oi, vaiku iai, kas bus, jeigu snap nei trauksite i i mani j Manau, d l savo aktualumo knyga turi b ti programose alia kokio, pavyzd iui, Baltaragio mal no.


 10. says:

  Gera knyga, tik ne i karto trauk , paskui jau domiau pasidar ir labai greit perskai iau Istorija pamokanti, tinkama i dien jaunimui.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *