సాయంకాలమైంది Kindle ↠


సాయంకాలమైంది A review on this book would be a huge task I'm still struck in the world of Padmanabham I will try to write a review sometime later. Writing a review of this book is a big venture I can't do it I just place my experiences and emotions.Initially, getting into this book takes a bit time and effort సముద్రం అలలు మనల్ని బయటకు తోసినట్టు Once we cross that no entry zone, that internal current will take us to the destiny without our will, effort and intervention Basing on the life story of one person, the writer very efficiently and effectively portrayed various life styles, personalities, strata of society, understanding of life and linked, detached and compared various segments of globe.Coming out of the environment, flow after reading the book required lot of effort and time each and every time The writer's efforts, research and his writing skills are marvelous and the book is one of the gems from his pen.శ్రీ మారుతీ రావు గారికి నా శత సహస్ర వందనాలు, కృతజ్ఞతలు. భౌతికంగా మనుష్యులమంతా కాలానికి నిబద్దులం మనది త్రిమితీయ (3Dimensional) జగతి.ప్రక్రియ ఏదైనా రాసేవాళ్ళు త్రి కాలాల్లో ఒక కాలం లోని ఒకానొక పరిమిత భాగాన్ని, పాత్రల దృక్కోణాల్లో తమ మాటల కూర్పులో పాఠకులకు అందిస్తారు ఒక వాక్యం లో చెప్పగలిగిన దానికి ఒక కథని వృధా చెయ్యొచ్చు ఒక్క వాక్యం లో ఒక కథనే చెప్పొచ్చు రాసేదాకా లాక్కెళ్లిన ప్రేరణా బలం వెనకున్న భావ ఘాడత, ఔచిత్యం ఇంకా నిశ్చయాల నిగూఢత ఆ రాత పట్టుకోగల కాల పరిధి ని నిర్ధారిస్తుంది ఈ కాల పరిమితిని కొన్ని రచనలు ఆక్షేపిస్తాయి ఆ రాతలు మనకు లోబడని నాల్గవ పరిణామం ఐన కాలాన్ని ఛేదిస్తాయి కొన్ని తరతరాలు నిలిస్తే, ఇంకొన్ని యుగ సంధుల్ని సైతం తమలో బంధిస్తాయి ప్రళయాన్ని దాటి మనగల్గితే కల్పాంతాలు దాటి మనుష్య మనుగడ కి కాగడా లు కూడా పడతాయి నేటి ప్రాపంచిక స్వభావం మానవత్వం మరిచిపోయిన వాళ్ళని కూడా మాటలతో మార్చుకోగలమని మభ్య పడుతూ ఉంది వ్యాపించగల పుండు ను గాటు పెట్టైనా తీయటం, దేహానికి హానికరం కాదు, వైద్యం ప్రాణాలమీదకు తెచ్చుకునేలా ఉంటె పిల్లలకి దెబ్బ వేసైనా గుర్తుండేలా చెప్పటం, బాల్యం పట్ల కాఠిన్యం కాదు, ఇంగితం జిజ్ఞాసులైన పాఠకుల కోసం రాసేవారు అలాంటి పెద్దలు, వైద్యులు అయ్యుండాలి మారుతీరావు గార్ని నేను పొగడడంలేదు భాషేతర బంధుత్వం నాకు ఆయనతో లేదు కానీ అదే భాషలో ఇదో పుస్తకం రాసి ఆయన అఖిలాంధ్రులకి ఆప్తుడయ్యాడు ఒక సుదీర్ఘ సంధి కాలానికి నాంది లాంటి నేపధ్యాన్ని మొత్తం కొన్ని పాత్రలతో, ఇంకొన్ని పదాలలో స్వల్ప నిడివి గల సంధ్యాకాలమంత కుదించి మనకందించారు ఈ రచనా గమనం ఆరోహణ లాగ మొదలవుతుంది గట్లు, గుంతల లాంటి పాత్రలు ఒక్కక్కటే దాటుతూంటే శిఖరాగ్రాన రేచకుడి తరవాత ఇహ వెనక్కి అదే పాత్రల మీదుగా అవరోహణ క్రమంగా మొదటికొస్తాం. ఓ మంచి పుస్తకం చదివిననంతసేపు ప్రతి పాత్ర మీద గౌరవ, సానుభూతి కలిగేలా సాగింది. సాయంకాలమైంది.ఉద్యోగం కోసమో, మరిఇంకోదానికోసమో అమ్మానాన్నలకు దూరంగా ఉండే పిల్లల అశక్తతని ఎత్తిచూపుతూ, వారందరు అనుభవించే వ్యధని కళ్ళకి కట్టినట్టు చూపించారు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు. Very nice book that explained how relations have evolved over the years Good writing with apt emotions My first ever Telugu book that I read, after this I am looking forward to readbooks in Telugu literature Please advise some good Telugu books. Popular Book, సాయంకాలమైంది Author Gollapudi Maruthi Rao This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book సాయంకాలమైంది, essay by Gollapudi Maruthi Rao Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you [Reading] ➿ Fisica 1 - Principios y Problemas ➶ Paul W. Zitzewitz – Lavons.co.uk సాయంకాలమైంది Author Gollapudi Maruthi Rao This is very good and becomes the main topic to read ❁ [EPUB] ✹ The Beautiful Disruption By G.G. Renee Hill ➚ – Lavons.co.uk the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book సాయంకాలమైంది [Read] ➱ Games Rednecks Play By Jeff Foxworthy – Lavons.co.uk essay by Gollapudi Maruthi Rao Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you This book is good one Very heart touching Great book and not forgettable characters Every one should read this book particularly who are living away from father and mother in overseas.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author: Gollapudi Maruthi Rao

Gollapudi Maruti Rao is an Indian film actor, theatre actor, screenwriter, dramatist, playwright, and dialogue writer known for his works in Telugu Cinema, Theatre arts and Telugu Literature He has acted in over 230 Telugu films His noted literary works and plays, like Rendu Rellu Aaru, Patita, Karuninchani Devatalu, Mahanatudu, Kaalam Venakku Tirigindi, Aasayaalaku Sankellu, have won numerous S