Paperback Î Siyeru'l mülk eBook ↠

Siyeru'l mülk Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah'ın veziri olarak otuz yıl boyunca devlet yönetiminde söz sahibi oldu görüşleriyle sultanların kararlarını etkiledi Siyasi bir suikasta kurban gitmesinden kısa bir süre önce hükümdarlık sanatı konusunda düşüncelerini kaleme aldı Melikşah'ın devlet yönetimi hakkında kapsamlı bir rapor istemesi üzerine yazılan Siyasetname Nizamü'l Mülk'ün devlet adamı olarak deneyimlerini aktardığı bir el kitabı olmasının yanı sıra edebi değeriyle de yüzyıllardır dikkati çeken bir eserdir ملکشاه سلجوقی از خواجه نظام الملک می خواد که از سیر نیکو، از آنچه پادشاهان را، از آن چاره نباشد براش بنویسه و بهش بده نظام الملک سی و نُه باب آماده و به شاه تقدیم میکنه شاه ازش میخواد کتاب رو از حالت اختصار خارج کنه و توضیحات و حکایات و نمونه های بیشتری برای هر مورد در کتاب بیاره، بنابراین نظام الملک کتاب رو به پنجاه باب میرسونهاز جمله نکات مثبت کتاب میشه به نثر بسیار زیبا و ساده و روان و همه فهم اون اشاره کرد؛ نثری که در کتاب های درست نویسی و دستور و زبان فارسی نمونه های زیادی ازش آوردن برای الگو قرار دادنش این نثر باعث میشه که کتاب رو تند و ساده بخوانیم و پیش بریم نکتۀ مثبت دیگر حکایت های جالبی است که برای توضیح هریک از پنجاه اصل معرفی شده میاره آقای نظام الملک؛ حکایت هایی گیرا و پر کشش و آدم رو وا میدارن بخوانه و بره جلو و ببینه آخرش قراره چی بشه اغلب حکایت ها دعوت میکنن به مردم داری و مدارا و عدالت و کنترل خشم و راستگویی و درستکاری و غیره و در اکثر موارد هشدار میدن به حاکم و زبر دست که با زیر دستان نیک رفتار کنه که اگر نکنه می شود آنچه شدنی است از جمله حکایت های مورد علاقۀ خودم داستان مردی است که امیری ترک از او سکه های طلا به قرض میگیره و بعد قرضش رو پس نمیده مرد نزد درویشی میره و درویش او رو به یک درزی و کفشگر ارجاع میده درزی میگه برو به امیر بگو فلان کس گفت سکه های منو بده اگه نداد بیا پیش من مردک میره و امیر بلافاصله سکه هاش رو میده مرد میاد پیش درزی و میگه چی شد که یه امیر گردنکش به حرف درزی ساده ای مثل تو گوش داد؟ و درزی داستان اذان بی وقت رو براش میگه که برای خوندن خود داستان باس برید سراغ کتابو بزرگ ترین نکتۀ منفی کتاب سیاست نادرستش است به نظر من یعنی همون نکته ای که اکثر آثار ادبیات کهن ما رو ناپذیرفتنی میکنه از دید من در اکثر داستان ها – علاوه بر اینکه تأکید میشه زبر دست باید حال زیردستان رو در یابه و آزار و اذیت نکنه – به مردم گوشزد میکنه نویسنده که خداوندگار و پادشاه یگانه فردی است که حق داره به همه کس دستور بده و دستور او هرچه باشد باید گردن نهاد و پذیرفت و خب یه جورهایی یه فرهنگ ارباب و رعیت و چوپان و گلۀ محض رو داره ترویج میده که یه جورهایی تبدیل شده به فرهنگ و سنت رایج در ایران و در همین راستا میاد و بسیار جانبدارانه از مزدک و جنبش او میگه، که با آنکه خیلی در مورد مزدکیان نمیدونم، حس میکنم یک سوی ماجرا رو نگفته و یا اینکه در واقع فقط به روایت فاتحان دسترسی داشته و بنابراین همون رو هم بیان کرده نکتۀ منفی دیگر دید منفی نسبت به زنانه که یکی از باب های کتاب کلا به همین موضوع اختصاص داده شده و داستان سودابه و سیاوش رو آورده و با ارائۀ خوانشی که همه از این داستان شنیدیم، سودابه رو مقصر میدونه در نهایت به این نتیجه میرسه که سودابه باعث بدبختی و ویرانی دو کشور و هزاران نفر شد یا یه حکایت دیگه میاره که در اون مردی که با زنش مشورت میکنه چطور نگون بخت میشه و بعد توبه میکنه و میفهمه که هرگز نباید با زنان مشورت کرددر کل کتاب کم حجم و روان و ساده و خوبی است و ارزش یک – یا حتا چند – بار خواندن رو داره Siyar al mulûk Siyasatnama Book of Government Rules For Kings Nizam al MulkAbu Ali Hasan ibn Ali Tusi April 10 1018 – October 14 1092 better known by his honorific title of Nizam al Mulk‎‎ Order of the Realm was a Persian scholar and vizier of the Selju Empire He held near absolute power for 20 years after the assassination of Alp Arslan in 1072 One of his most important legacies was founding madrasas in cities throughout the Seljuk Empire These were called nezamiyehs after him He wrote Siyasatnama Book of Government a political treatise that uses historical examples to discuss justice effective rule and the role of government in Islamic societyعنوانها سیر الملوک؛ سیاست نامه؛ تاریخ نخستین خوانش روز بیستم ماه اکتبر سال 1971 میلادی؛ دومین خوانش روز سوم ماه می سال 1972 میلادیعنوان سیاست نامه سیر الملوک متن فارسی از سده ی پنجم هجری قمری؛ نویسنده ابوعلی حسن بن علی ملقب به نظام الملک؛ به کوشش جعفر شعار؛ تهران، فرانکلین، 1348؛ در بیست و 439 ص؛ موضوع سخن فارسی سده پنجم هجری سده 11 مبا تصحیح عباس اقبال، محمد قزوینی، عبدالرحیم خلخالی؛ سیاست نامه و گزیده هایش بارها و بارها، با عناوین « سیَرالملوک »، یا همان «سیاستنامه» چاپ و نشر شده است یکی از نسخه های کهن این کتاب، در کتابخانه ی ملی تبریز پابرجاست «سیَر الملوک» یا «سیاست نامه» اثر خواجه نظام الملک طوسی، یکی از آثار مهم نثر فارسی، در سده ی پنجم هجری است، که در باب آیین فرمانروایی، و کشورداری، نگاشته شده است روانی، و شیوایی، و ایجاز سخن، در این کتاب چنانست، که اهل ادب، آنرا یکی از چند کتاب معدود گرانبهایی دانسته اند، که برای فراگرفتن دقایق هنر نویسندگی، باید از آنها بهره جست این کتاب ارجمند نیز، همانند بسیار دیگر از شاهکارهای زبان فارسی، با گذشت زمان، و تصرف کاتبان، آسیب فراوان دیده است، و حق این بود کهدبه شیوه ای علمی، در آن نگریسته شود، که محتاج همت و حوصله ی بسیار است «هیوبرت دارک» از ایرانشناسان انگلیسی، این مهم را بر عهده گرفته، و پس از سالها پژوهش، نسخه ی پاکیزه ای فراهم آورده است، که بهترین از نسخه های موجود است از کوششهای مفید «دارک»، پژوهش در واژه ها، و اصطلاحات، و راهکارهای دستور زبان، در این کتاب است، که راه را برای خوانش دیگر پژوهشگران میگشاید، و دوستداران زبان فارسی را به کنکاش در متون، و جستجوی نکته های تازه، برمیانگیزد ا شربیانی Siyeru'l mülk Siyasatnama The Book of Government Nizam al MulkAbu Ali Hasan ibn Ali Tusi better known by his honorific title of Nizam al Mulk was a Persian scholar and vizier of the Selju Empire He held near absolute power for 20 years after the assassination of Alp Arslan in 1072 The earliest remaining copy is located in the National Library of Tabriz in Iran It was first translated into French in 1891عنوانها سیر الملوک؛ سیاست نامه؛ تاریخ نخستین خوانش سی ام اکتبر سال 1971 میلادی؛ دومین خوانش سوم ماه می سال 1972 میلادیعنوان سیاست نامه؛ سیر الملوک؛ نویسنده ابو علی حسن بن علی ملقب به خواجه نظام الملک؛ به کوشش جعفر شعار؛ 1348؛ در بیست و 439 ص؛ چاپ دیگر 1364؛ در چهل و پنج و 382 ص؛ موضوع کشورداری قرن 11 مبا تصحیح عباس اقبال، محمد قزوینی، عبدالرحیم خلخالی؛ سیاست نامه و گزیده هایش بارها و بارها با عناوین سیرالملوک یا همان سیاستنامه چاپ و نشر شده است یکی از نسخه های کهن این کتاب در کتابخانه ملی تبریز پابرجاستسیاست نامه در آیین فرمانروایی و کشورداری و اخلاق و سیاست پادشاهان پیشین، نوشتهٔ خواجه نظام‌الملک طوسی ست کتاب از آثار مهم نثر فارسی در قرن پنجم هجری ست سبک نگارش کتاب ساده و روشن و خالی از تصنع و تکلف است، و از شاهکارهای زبان فارسی به شمار می‌آید محتوای کتاب به فره ایزدی، سیاست‌مداری و محافظه‌ کاری به عنوان راهکار و تدبیر امور باور دارد نظام‌ الملک نگارش کتاب را به فرمان ملکشاه سلجوقی آغاز کرد و در دورهٔ سلطنت محمد بن ملکشاه 492 – 511 هجری به پایان رسانید هیوبرت دارک ـ مصحح سیاست نامه ـ در مقدمه اش بر این کتاب ص 24 –25، سال نگارش نیمه نخست آن را 479 هجری و سال نگارش نیمه دوم آن را 484 هجری دانسته است قطعه‌ های گوناگون کتاب که از منابع مختلف گردآوری شده، شامل اندرزهای نویسنده، منقولات از قرآن و احادیث و گفته‌ های مشاهیر، حکایت‌هایی در بارهٔ شاهان و وزیران و امیران است، و برخی حکایت‌های بلند آن دارای تکراری ستا شربیانی وقتى يعقوب ليث صفارى، به علت خيانت سرداران سپاهش از خليفه ى عباسى شكست خورد، به اهواز عقب نشينى كرد شديداً بيمار شد و اميدى به زنده ماندنش نبوددر اين حال خليفه به او قاصدى فرستاد كه من تو را بخشيدم، از جنگ دست برداريعقوب قاصد را گفت برو و خليفه را بگوى كه من مردى رويگر زاده ام و خوراك من نان جوين و تره و پياز بوده است اين پادشاهى را از عيارى و شيرمردى به دست آورده ام، نه از پدر ميراث دارم و نه از تو يافته ام و اگر در اين جنگ پيروز نشوم، به خوردن نان جوين و تره و پياز بر مى گردم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *