Trigger Samaniego 1 eBook î Trigger Samaniego MOBI

Trigger Samaniego 1 Funny and sweet one of the notorious twins story Hihi Nice book I super love this I like it i'd love to read this as soon as possible ^^ NKAKAKILIG I REALLY Love The Story Of Trigger Samaniego Jigger Samaniego they are One of the Best For me NICE The story of their childhood love story Super cute D Napamaang na lang siya rito at saglit na tila nawala sa sarili nang maramdaman niya ang maingat na pagpalibot ng mga bisig nito sa kanya She had never felt this treasured in her life It felt like she had finally come home Fourteen yearls old pa lang si Jeuliette ay itinatangi na niya sa kanyang puso ang binatilyong si Trigger Noong unang masilayan niya ang guwapong mukha nito ay hindi na ito naalis sa kanyang isip Subalit magkaiba ang kanilang mga mundo Simpleng tao lang siya; samantalang ito mabanggit lang ang pangalan nito ay nagkakaroon na agad ng komosyon Lalo na ang mga babae Kahit pa nga hindi ma distinguish ng mga ito kung si Trigger o ang kakambal ba nitong si Jigger ang nasa paligid Sa bagay na iyon nakalalamang siya sa mga babaeng iyonDahil siya sigurado siyang alam niya kung si Trigger o ang kakambal nito ang kaharap niya Mas tiwala siya sa ibinubulong ng kanyang puso kaysa sa nakikita ng kanyang mga mataNgunit nang magtapat siya kay Trigger ng kanyang tunay na damdamin nanlumo siya nang italampak nito sa mukha niya na pagtinging kapatid lamang ang nararamdaman nito para sa kanya


About the Author: Sonia Francesca

Sonia Francesca is a Filipino romance novelist who writes for Precious Pages Corporation She is the writer of the bestselling series The Billionaire Boys Club and Stallion She co wrote the series Calle Pogi with fellow Precious Pages Corporation writer Keene Alicante


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *